top of page
Search
  • Writer's pictureMotforestillinger

UTTALELSE:

SLÅ RING OM PALESTINSKE KUNSTNERE

Vi er svært bekymret over situasjonen som våre kollegaer ved The Freedom Theatre i Jenin på Vestbredden, okkupert Palestina, befinner seg i. Vi forventer at norske myndigheter gjør det de kan for å trygge deres livs- og arbeidsvilkår.

 

13. desember ble The Freedom Theatre i Jenin utsatt for nok et målrettet angrep fra den israelske hæren: Soldater tok seg inn i teatret, ramponerte kontorene og ødela utstyr. Deretter tok de seg inn i hjemmet til teatrets kunstneriske leder Ahmed Tobasi. Også der ramponerte og ødela de både interiør og teknisk utstyr, før de på brutalt vis bortførte ham til ukjent sted. Soldatene tok seg så inn i hjemmet til daglig leder Mustafa Sheta – og bortførte også ham til ukjent sted. Senere på dagen ble teatrets medarbeider, 17 år gamle Jamal Abu Joas, angrepet, banket opp og arrestert.

Situasjonen er pågående og uavklart; den israelske hæren er fremdeles inne i flyktningleiren, elektrisitet og internett kuttes periodevis, noe som gjør det vanskelig å kommunisere med de som er i leiren.

 

I løpet av de siste to dagene har over 100 stykker i Jenin blitt arrestert av den israelske hæren, og i de siste to ukene har mange blitt drept, blant annet tre av teatrets medarbeidere.  

 

Arrestasjonene av teatrets ledelse føyer seg inn i en lang rekke lignende angrep på The Freedom Theatre: Helt siden de åpnet i 2006 har flere av deres ansatte og styremedlemmer blitt arrestert og satt i administrativ forvaring. I september i fjor ble styreleder Bilal Al-Sadi satt i administrativ forvaring. Et samlet norsk scenekunstfelt stilte seg da bak et opprop med krav om umiddelbar løslatelse. Oppropet ble overlevert både utenriksdepartementet og kulturdepartementet, som lovet å ta saken videre. Men Bilal Al Sadi sitter fremdeles i administrativ forvaring. Og nå er også kunstnerisk leder og daglig leder for teatret blitt fengslet.

 

Administrativ forvaring er et strategisk verktøy Israel benytter for å fengsle palestinere som ikke har begått lovbrudd, men som staten ser seg best tjent med å fjerne fra det palestinske sivilsamfunnet. Særlig utsatt er studenter, journalister, menneskerettighetsaktivister, advokater, kunstnere og kulturarbeidere: Når viktige samfunnsbyggere blir fengslet, lammes utviklingen og arbeidet de var i gang med. Israel har blitt kritisert for bruken av administrativ forvaring fra både internasjonalt og norsk hold gjennom flere tiår. Det sitter nå over 2000 palestinere i administrativ forvaring, uten en rettskraftig dom. Over 200 av disse er barn. Dette er det høyeste antallet fengslede på flere tiår. Vi forventer at Norge følger opp sin uttalte kritikk med et krav om at Israel avslutter sin systematiske bruk av administrativ forvaring.

 

Angrepene på The Freedom Theatre er et av flere målrettede israelske angrep på palestinske kunstnere. Kunsten er den viktigste identitetsbæreren i ethvert samfunn. Israel har lenge forsøkt å dehumanisere palestinerne, og palestinske kunstnere er en svært viktig motstemme mot dette. Deres fortellinger truer det israelske narrativet, der palestinere fremstilles som «terrorister» eller «human animals». Vi kan ikke akseptere at palestinske kunstnere fengsles og med det stilnes.

 

Ahmed Tobasi og Mustafa Sheta har ikke blitt anklaget for noen lovbrudd. De er begge svært viktige for lokalsamfunnet i Jenin og er helt avgjørende for driften av The Freedom Theatre.

 

Ahmed Tobasi kom som flyktning til Norge i 2008, og studerte ved Nordic Black Theatre. Siden han er norsk statsborger, har norske myndigheter dermed et særskilt ansvar for å sørge for hans løslatelse fra urettmessig fengsling av Israel.

 

Vi forventer at vår utenriksminister krever umiddelbar løslatelse av de urettmessige fengslede kulturarbeiderne. Vi forventer også at regjeringen kaller inn den israelske ambassadøren til et møte og krever en forklaring på hvorfor en norsk statsborger er satt i israelsk administrativ forvaring

 

Vi forventer handling. Ikke bare enda flere tomme ord.

  

Med hilsen

Nordic Black Theatre

Motforestillinger

 

 

289 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page