top of page

Motforestillinger på HUMAN 2024:

I LOVE GAZA

Motforestillinger har kuratert og produsert scenekunst-program om Palestina i samarbeid med HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival og Vega scene siden 2019.

 

Årets program er dedikert til Gaza, og understreker kunstens betydning under et pågående folkemord.

Sammen med kunstnere fra Gaza og Norge inviterer vi til kunstnermøter, filmvisninger, samtaler, lectureperformance, tonesatte poesilesninger på arabisk og norsk, og iscenesatte lesninger av dokumentarteaterstykker. 

 

Vi startet planleggingen av dette programmet sist sommer, og skulle ha flere gjester fra Gaza. Men så begynte bombingen ...

Vår venn og kollega Ali Abu Yassin – skuespiller, regissør og dramatiker – har mistet huset sitt og flere slektninger, venner, kollegaer. Han er nå internt fordrevet, og befinner seg midt i krigens helvete.

Dette er andre gang Ali Abu Yassin blir hindret fra å komme til Oslo: I 2023 var Ali invitert til å spille seg selv i vår norsk/palestinske versjon av dokumentarteaterstykket Revolusjonens løfte av Ahmed Tobasi og Zoe Delemere Lafferty (The Freedom Theatre og Artists On The Frontline), men fikk ikke innvilget visum til Norge.

Vi har ikke myndighet til å stoppe bombingen, eller til å åpne grensene for flyktningene og sende inn sårt tiltrengt nødhjelp og mat. Men vi kan – og må – sørge for at palestinske stemmer ikke blir stilnet.

Storpolitikkens tomme retorikk er polariserende, verdenssamfunnet fremstår som handlingslammet. Midt i mørket og avmakten kan kunsten åpne for mellomrommene; små, menneskelige lommer av luft og ro. Rom som inviterer til håp, fellesskap og erkjennelse.

Arrangementene er støttet av Fritt Ord, Kulturrådet, FFUK og Fond for frilansere.

Skjermbilde 2024-02-24 kl. 13.55.38.png

Motforestillinger (Counteract) has curated and produced a performing arts-program about Palestine in collaboration with HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival og Vega Scene since 2019.

 

This years program is dedicated to Gaza, and is emphasizing the significance and importance of art during genocidal times.

Together with artists from Gaza and Norway, we invite you to artist meetings, film screenings, conversations, musical interpretations and readings of Palestinian poetry, both in Arabic and Norwegian, and staged readings of documentary theatre plays. 

 

We started planning this program last summer, and we were supposed to have several guests from Gaza. But then the bombing began ...

Our colleague and friend Ali Abu Yassin – actor, director and play write – has lost his house and several relatives, friends and colleagues. He now find himself internally displaced, and in an hellish state of war.

This will be the second time Ali is prevented from joining us in Oslo; he was also invited to perform in our Norwegian/Palestinian version of the documentary theatre play The Revolution's Promise by Ahmed Tobasi and Zoe Delemere Lafferty (The Freedom Theatre and Artists On The Frontline) in 2023, but was denied a visa to Norway.

 

Sadly we do not have the authority to end the bombing, open the gates for refugees or send in much needed medical aid and food supplies. But we can – and must– make sure that Palestinian voices are not silenced. 

The empty rhetorics of our politicians is polarizing, the world community seems paralyzed. In the midst of darkness and the sense of powerlessness, art offers the in-between-spaces; small pockets of air and calmness. Spaces that encourages hope, togetherness and acknowledgement.  

  

The events are supported by Fritt Ord, Kulturrådet, FFUK and Fond for frilansere.

motforestillinger

PROGRAM
06.–10. MARS, VEGA SCENE, OSLO

ONSDAG 6.MARS

19.00–21.00: Poet i eksil

TORSDAG 7. MARS 

19.00–21.00: Gjenferd:

Dette er ikke forenelig med menneskets sjel

Ettersnakk med Nadim Khoury og Line Khateeb

FREDAG 8. MARS 

19.00–21.00: The Photographer av Atef Abu Saif

Ettersnakk med Motforestillinger

LØRDAG 9. MARS 

14.00–14.30: Min første motstandskamp

 

15.00–17.30: A Human is A Human

KL.18.00–20.00: The Photographer av Atef Abu Saif

Ettersnakk med Motforestillinger 

SØNDAG 10.MARS:

Alle billettinntekter søndag går til NORWACs arbeid i Gaza

kl.12.00–12.30: Palestinateltet

kl.13.00–14.00: Human Animals

kl.14.30–15.30: Imagining Liberation

kl.16.00–17.00: I LOVE GAZA

Somaya El Sousi og Wesam Almadani

POET I EKSIL

ONSDAG 06.03, kl 19.–21.00

Teatersalen Vega Scene

Bestill billett her

Med: Rana Issa, Somaya el Sousi, Wesam Almadani, Priya Bains, Geko Fattal, Olaf Stangeland, Marius Kolbenstvedt og Vibeke Harper

 

Samtale med poetene Somaya el Sousi og Wesam Almadani, samt tonesatte lesninger av diktene deres, både på arabisk og norsk. Samtalen modereres av poet og skribent Priya Bains.

Forfatter og professor Rana Issa vil i sin innledning til arrangementet belyse den palestinske litterære tradisjonen og gi eksilet som poetisk utgangspunkt en kontekstuell ramme. 

 

Somaya el Sousi og Wesam Almadani kommer begge fra Gaza, men er nå bosatt i Norge som fribyforfattere i henholdsvis Horten og Larvik. Både Somaya og Wesam har siden oktober levd i konstant frykt for sine familiers liv.

Gjennom et dypdykk ned i deres poetiske arbeid blir vi også kjent med sider av Gaza som sjelden blir vist i nyhetssendingene; i diktene vibrerer den myke duften av jasmin mellom de harde linjene om tap, flukt og lengsel. Vi leser flere dikt av begge poeter på både arabisk og norsk, i en gjensidig utforskning av språklig samklang og disharmoni. Musikerne Geko Fattal og Olaf Stangeland gir eksilpoesiens hjemlengsel fast grunn, med toner fra det palestinske strengeinstrumentet oud.

 

Samtale og introduksjon er på engelsk

 

TONESATT LESNING AV DIKT

Fremført på arabisk av Somaya El Sousi og Wesam Almadani, på norsk av Vibeke Harper og Marius Kolbenstvedt.

MUR AV TAUSHET av Somaya El Sousi (til norsk av Vibeke Harper)

ALT ER SLIK JEG FORLOT DET av Wesam Almadani (til norsk av Linda Kjosaas)

MÅKENE av Somaya El Sousi (fra svensk til nynorsk av Anne Karin Torheim)

USYNLIG SPEIL av Wesam Almadani

NÅR JEG SIER GAZA av Somaya El Sousi (til norsk av Vibeke Harper)

 ALLTID SERVERT VARM av Wesam Almadani (til norsk av Vibeke Harper)

Om:

RANA ISSA er forfatter og assisterende professor ved American University of Beirut og har en PhD fra Universitetet i Oslo. Hennes doktorgradsarbeid om Bibelen utforsket hvordan oversettelse ble et verktøy for synkronisering det nittende århundre. Hun har også oversatt en rekke litterære verk fra arabisk, som den syriske forfatteren Yassin Hajj Saleh. Rana er medgrunnlegger og kunstnerisk leder for Masahat.

SOMAYA EL SOUSI er forfatter og poet, født i Gaza, bosatt i Horten. Hun kom til Norge i 2019 som ICORN-forfatter. Somaya har utgitt fire diktsamlinger på arabisk; The First Sip From The Chest and The Sea, Doors, Lonely Alone og Idea, Emptiness, Withness. Hun har deltatt på en rekke internasjonale litteraturfestivaler verden over, og diktene hennes er oversatt til svensk, engelsk, fransk, spansk og italiensk – samt til norsk. Hennes femte diktsamling publiseres i februar 2024, på svensk av Ellerstöms.

WESAM ALMADANI er en palestinsk ICORN-forfatter og aktivist. Hen er opprinnelig fra Jaffa, Palestina, men er født i Sudan, oppvokst i Egypt og flyttet deretter til Gaza etter Osloavtalen. Wesam har gitt ut to bøker selv og ytterligere fem utgivelser i samarbeid med andre. Hen er også medlem av Norsk PEN og General Union for Palestinian Writers. Wesam har vært aktiv som styremedlem og senere leder i "يوتوبيا Utopia", en litterær gruppe for nye forfattere i Gaza. Wesam har i løpet av de siste fem årene deltatt og holdt foredrag på mange litterære arrangementer, både i Norge og internasjonalt.

GEKO FATTAL er musiker, poet og lærer, født i Libanon, bosatt i Oslo siden 1996. Geko har spilt oud siden han var 10 år og har lang erfaring innen jazz og tradisjonell folkemusikk fra Midtøsten. Han har spilt i en rekke band, som Geko Fattal Group, Fattal Trio og Tiar, og har utgitt platene November og Tiar. Triorist er et nytt prosjekt der Fattal går tett på krigen som tema. Musikken har bakgrunn i både jazz, klassisk og folkemusikk. 

OLAF STANGELAND er musiker, bosatt i Oslo.

PRIYA BAINS er skribent og poet, bosatt i Oslo. Hennes seneste utgivelse er Med restene av mine hender(Forlaget Oktober, 2021). Priya er del av Aksjonsgruppa for Palestina. 

 

MARIUS KOLBENSTVEDT er skuespiller og regissør, og co-kunstnerisk leder for Motforestillinger. 

 

VIBEKE HARPER er kunstner og oversetter, og co-kunstnerisk leder for Motforestillinger.

SOMAYA EL SOUSI
WESAM ALMADANI
atef a gaz_edited.jpg

GJENFERD:
Dette er ikke forenelig med menneskets sjel

TORSDAG 07.03, kl 19.–21.00

Teatersalen Vega Scene

Bestill billett her

Med: Trine Wiggen, Charlotte Frogner og Vibeke Harper

Tekster av Ali Abu Yassin og Atef Abu Saif (oversatt til norsk av Vibeke Harper)
Manus og iscenesettelse: Motforestillinger.

 

Iscenesatt lesning av tekster fra Gaza skrevet av Ali Abu Yassin og Atef Abu Saif, samt utdrag fra den internasjonale domstolen i Haag.

Forestillingen blir etterfulgt av samtale

 

Vi er vitner til et pågående folkemord. Det sendes i realtime på TV. 
Og verdens politiske ledere lar det fortsette.

 

Arven til det palestinske folket innebærer erfaringer med fengsling uten anklager og dom, tortur, etnisk rensning og massakre. I oktober 2023 startet et av de mest brutale angrepene på en sivilbefolkning i nyere tid; på det mest intense ble ett palestinsk barn drept hvert tiende minutt. 
Angrepet pågår fortsatt.

 

I skyggen fra folkemordet forsøker den palestinske scenekunstneren Ali Abu Yassin å sette ord på virkeligheten han befinner seg i. Det samme gjør forfatter og kulturminister i PA Atef Abu Saif. I Gjenferd: Dette er ikke forenelig med menneskets sjel kontrasteres de ufiltrerte virkelighetsbeskrivelsene fra Gaza med vestlige politikeres avmålte respons til de voldsomme drapstallene, utslettelsen av hele bydeler og en intendert humanitær katastrofe. De ulike språkkroppene møtes i den internasjonale domstolen i Haag.

 

Etter at «Israel har gjort seg ferdig» kan ingen kan si at de ikke visste. 

Hvem er vi, som enkeltmennesker og kollektiv, når vi lar et folkemord pågå?

 

Ettersnakk: IDENTITET OG KULTURARV 

Hvilke langsiktige konsekvenser kan målrettede, systematiske forsøk på utslettelse av en folkegruppe ha – både individuelt og kollektivt, lokalt og internasjonalt? Og hvordan ivaretar og videreutvikler man identitet, selvforståelse og minner i lys av et pågående folkemord? 

 

Nadim Khoury, forsker og professor i internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet i samtale med Line Khateeb, leder for Palestinakomiteen i Norge.

 

Samtalen gjennomføres i samarbeid med Palestinakomiteen i Norge.

 

OM:

ALI ABU YASSIN er skuespiller, regissør og dramatiker, født og bosatt i Al-Shati flyktningleir i Gaza by. Han regisserte sitt første stykke, The Clown, i 1994. I samarbeid med Ashtar Theatre (Ramallah, Jerusalem, Gaza) regisserte han The Gaza Monologues i 2010. Han var en av grunnleggerne og driverne av Al Mishal Cultural Centre i Gaza, hvor han underviste både barn og unge i teater, samt satte opp både egne forestillinger og gjestespill. I de siste årene har han primært jobbet som skuespiller i TV drama, og har også hatt eget kulturprogram på Palestine National TV. Fra 2000 frem til i dag har han regissert og spilt i over 40 teaterstykker, samt undervist over 200 skuespillere.
Yassins siste store produksjon var The Photographer – et monologteaterstykke skrevet av Atef Abu Saif. Forestillingen hadde premiere i 2016 og ble spilt for fulle hus i to år på Al Mishal Cultural Centre – helt til kulturhuset bombet og ødelagt av israelske raketter. 

TRINE WIGGEN er skuespiller, ansatt ved Nationaltheatret.

CHARLOTTE FROGNER er skuespiller, ansatt ved Det norske teatret

 

VIBEKE HARPER er kunstner og oversetter, og co-kunstnerisk leder for Motforestillinger.

 

MARIUS KOLBENSTVEDT er skuespiller og regissør, og co-kunstnerisk leder for Motforestillinger. 

 

NADIM KHOURY er forsker og professor ved Høgskolen i Innlandet. 

 

LINE KHATEEB er leder for Palestinakomiteen i Norge.

THE PHOTOGRAPHER

FREDAG 08.03, 19.–21.00 og LØRDAG 09.03: 18.–20.00

Teatersalen Vega Scene

Bestill billett her

Iscenesatt lesning av fokumentarteaterstykket

Fotografen av Atef Abu Saif 

 

Med: Marius Kolbenstvedt og Vibeke Harper

Iscenesatt av Motforestillinger

Oversatt til norsk av Vibeke Harper og Marius Kolbenstvedt, i samarbeid med Somaya El Sousi

The Photographer er et dokumentarteaterstykke om palestinsk historie, minner og kulturarv, skrevet av forfatter og dramatiker Atef Abu Saif fra Gaza, nåværende kulturminister i de palestinske selvstyremyndighetene i Ramallah. 

Stykket tar utgangspunkt i livet til fotografen Darwish fra Shati-leiren i Gaza by, og tar publikum med på en reise gjennom palestinske minner, fra 1948 og frem til i dag.

 

Stykket hadde urpremiere på Al Mishal Cultural Centre i Gaza i 2016, iscenesatt og fremført av Ali Abu Yassin, skuespiller, regissør og dramatiker bosatt i Gaza. Forestillingen ble spilt for fulle hus, helt til kultursentret ble forvandlet til et krater av israelske missiler i 2018.

 

Sommeren 2023 ble Ali invitert til å spille The Photographer på Vega Scene i Oslo, som del av Motforestillingers program på HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival i 2024. Forberedelsene til dette fikk en brå og brutal slutt da angrepene startet i oktober. Det er med stor bekymring og skrekk vi er vitner til at bombingen bare fortsetter og fortsetter. Kollega Ali Abu Yassin er i konstant livsfare. I løpet av de siste månedene har han mistet hjem, venner og familie, og er nå internt fordrevet. 

 

Dette er andre gang Ali blir hindret i komme til Norge for å utøve sin kunst: Han var invitert til Oslo for å spille seg selv i vår norsk/palestinske versjon av The Freedom Theatres Revolusjonens løfte i mars 2023, men fikk ikke innvilget visum av norske myndigheter. Motforestillingers Marius Kolbenstvedt måtte fylle rollen i Alis fravær.

 

The Photographer var ment å gjenoppstå som en fugl føniks på Vega Scene i mars 2024. Det er med tungt hjerte vi innser at dette ikke er mulig på nåværende tidspunkt.

 

Vi har dessverre ikke myndighet til å verken hente Ali ut av Gaza, sende mat og medisiner inn til ham, eller å stanse de israelske bombene. Men vi kan hindre Israel i å stilne palestinske stemmer og kunstneriske uttrykk: Vi har kontinuerlig kontakt med Ali, og i så tett samarbeid som hans knappe internett- og strømtilgang tillater, vil vi presentere både The Photographer og kunstnerne bak stykket – og situasjonen de befinner seg i nå. 

Og som om under HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival 2023, må Marius Kolbenstvedt fylle rollen i Ali Abu Yassins fravær. Denne gangen med begrunnet bekymring for Alis liv og et pågående folkemord som bakteppe.

 

Velkommen! 

 

Ettersnakk ledet av danser og koreograf Sara Christophersen.

 

OM:

ALI ABU YASSIN er skuespiller, regissør og dramatiker, født og bosatt i Al-Shati flyktningleir i Gaza by. Han regisserte sitt første stykke, The Clown, i 1994. I samarbeid med ASHTAR Theatre (Ramallah, Jerusalem, Gaza) regisserte han The Gaza Monologues i 2010. Han var en av grunnleggerne og driverne av Al Mishal Cultural Centre i Gaza, hvor han underviste både barn og unge i teater, samt satte opp både egne forestillinger og gjestespill. I de siste årene har han primært jobbet som skuespiller i TV drama, og har også hatt eget kulturprogram på Palestine National TV. Fra 2000 frem til i dag har han regissert og spilt i over 40 teaterstykker, samt undervist over 200 skuespillere. 

 

ATEF ABU SAIF er forfatter og dramatiker fra Gaza. Han er nå bosatt i Ramallah og har vært kulturminister i de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden siden 2019. Atef gjestet Motforestillingers festival på Litteraturhuset i Oslo i 2016. Boken "Under dronene. Dagbok fra Gaza" ble utgitt på norsk i 2018.

 

MARIUS KOLBENSTVEDT er skuespiller og regissør, og co-kunstnerisk leder for Motforestillinger. 

 

VIBEKE HARPER er kunstner og oversetter, og co-kunstnerisk leder for Motforestillinger.

ALI ABU YASSIN
ATEF ABU SAIF

MIN FØRSTE MOTSTANDSKAMP

LØRDAG 09.03. kl.14.00–14.30

Teatersalen, Vega Scene

Bestill billett her

Filmskaper Rania Iraki viser kortfilmene REFUGEE og

LILY AND THE REVOLUTION.

Med: Filmskaper, produsent og regissør Rania Iraki, Aksjonsgruppa for Palestina

  

Refugee handler om 10 år gamle Tilly som finner en kvinne ved strandkanten, og bestemmer seg for å ta henne med hjem til sin fremmedfiendtlige far. 

Lily and the revolution handler om en 11 år gammel jente som ønsker å starte en revolusjon i sin egen bygd etter å ha lest manifestet til Karl Marx.

Begge kortfilmene tematiserer fordommer og motstandstrang, og tar utgangspunkt i to unge jenters sterke rettferdighetssans. 

 

Om:

RANIA IRAKI er produsent, regissør og filmskaper, født og oppvokst i Norge, med palestinske foreldre. Rania studerte og bodde i London i flere år, der hun regisserte flere kortfilmer, samtidig som hun var daglig leder på en kino. Hun flyttet tilbake til Norge i 2020 og begynte i NRK, der hun produserte id-programmet «Festen etter fasten», samtidig som hun jobbet som prosjektleder og moderator for arrangementet «Nye Stemmer». 

I 2023 jobbet Rania i NRK og Maipo, frem til hun bestemte seg for å fokusere på å arrangere diverse arrangementer for NORWAC. I 2024 er Rania tilbake i NRK med utvikling av sitt eget dokumentarprosjekt. 

 

A HUMAN IS A HUMAN

LØRDAG 09.03. Kl.15.00–17.30

Teatersalen, Vega Scene

Bestill billetter her

Visning av dokumentarfilmen ROOT av Mustafa Nabih (Gaza), etterfulgt av samtale om Gaza, enkel servering og mingling.

Med: Marie Skeie og Motaz al Habbash /

Det er hardt å være araber
 

I filmen Root blir vi kjent med et ektepar som begge kom til Gaza som flyktninger i 1948. Vi følger deres historie og liv i Gaza og blir kjent med deres familie, som bor spredt i hele verden. Filmen gir et rom for å forstå og snakke om det som skjer i Gaza i dag. 

 

Etter filmvisning innleder kunstnerne Motaz al Habbash og Marie Skeie en åpen samtale om det som skjer i Palestina og hvordan vi kan beholde vår menneskelighet i en verden røvet av rettferdighet og verdighet. Samtalen med publikum tar utgangspunkt i filmen Root og de spørsmålene den stiller i lys av det som skjer i Gaza nå. 
 

Som i filmen kan Gaza lære oss mye om hva det er å være menneske. Vi håper det gir rom for å dele noe av det vi bærer på og kan være et felleskap vi trenger når sorgen over det som foregår ikke alltid kan uttrykkes med ord. 

 

Etter samtalen blir det enkel servering av palestinsk mat og mingling i foajeen.

 

Om: 

MOTAZ AL HABBASH er en kunstner, kurator og produsent. Han ble født i Gaza, men har nå etablert seg i Norge gjennom en rekke prosjekter, både i samarbeid med andre og egeninitierte prosjekter. En stor del av hans praksis handler om å skape møteplasser på tvers av kulturer og ulike institusjoner og personer, som i kunst og kulturprogrammet Det er hardt å være araber og nettverk og mentorprogrammet Her og der. I 2022 ledet han en kunstneroppholdsprogram i samarbeid med Praksis Oslo og PRIO, med kunstnere fra konfliktområder. 

 

MARIE SKEIE er ph.d.-kandidat på Universitetet i Sørøst Norge. Hun er en kunstner med bakgrunn i tekstil og med en master i kunst og offentlig rom. For tiden jobber hun med forskningsprosjektet «Colours of Gaza» der hun tar med sin kunstneriske praksis med plantefarging inn i en barnehage i Gaza. Hun har erfaring som kunstner, forsker, kurator og produsent, ofte med prosjekter i offentlig rom. Interessen for kollektive prosesser og kunstnerisk samarbeid har ført til at hun enten har initiert eller deltatt i prosjekter som Her og der (2017 – pågående), The Stitch Project (2012- pågående) og (F)jorden (2022).

 

DET ER HARDT Å VÆRE ARABER er et prosjekt initiert av Motaz al Habbash. Gjennom prosjektet ønsker vi at nordmenn og andre blir kjent med arabisk kultur og samfunn gjennom blant annet musikk, kunst, film og språk. 

 

MUSTAFA NABIH er filmskaper fra Gaza. Han har laget flere filmer som har blitt vist internasjonalt, blant annet på Aljazeera, som «Stronger Than Words» om døvemiljø i Gaza.

 

Stillbilde fra Root
Palestinateltet. Foto_ Rami Samander

PALESTINATELTET

SØNDAG 10.03, kl 12.00–12.30

Teatersalen Vega Scene

Bestill billett her

 

Billettinntektene fra alle arrangementene søndag 10.03 går uavkortet til NORWACs arbeid i Gaza.

Med: filmskaper Siri Nerbø og

Rami Samandar fra Aksjonsgruppa for Palestina

 

Presentasjon av Palestinateltet, samt den kommende dokumentarfilmen «24/7 for Palestina».  

 

Siden starten av angrepet på Gaza i oktober har en gruppe norskpalestinere og solidaritetsaktivister holdt døgnvake i et telt foran Stortinget. En av initiativtakerne til Palestina-teltet, Rami Samandar fra Aksjonsgruppa for Palestina forteller om prosjektet. 

 

Dokumentarfilmskaper Siri Nerbø følger aktivistene tett med kamera. Vi får et innblikk i den kommende dokumentarfilmen gjennom klipp og stills (work-in-progress). 

 

Om:

SIRI NERBØ er dokumentarfilmskaper og tegnspråktolk. Hun har tidligere laget filmen With Abu Jamal, et portrett av en aldrende mann og hans lille butikk i Ramallah, og av hverdagen under okkupasjon. For tiden arbeider hun med dokumentarfilmen 24/7 for Palestina, en observerende og personlig film om Palestinateltet utenfor Stortinget. Hun har fulgt teltet tett, og filmen blir en fortelling om stille aktivisme, samhold og menneskelig utholdenhet i en uutholdelig situasjon.

 

RAMI SAMANDAR er født og vokst opp i Jerusalem og på Vestbredden. Han er samfunnsviter og rettighetsforkjemper, men først og fremst er han palestiner. 

Rami er en av initiativtakerne bak Palestina-teltet og er del av Aksjonsgruppa for Palestina. De siste månedene har han jobbet for at norske politikere, beslutningstakere og det norske folk generelt skal handle og ta del i motstanden mot okkupasjonen av hjemlandet hans.

 

HUMAN ANIMALS

SØNDAG 10.03. KL. 13.00–14.00

Teatersalen Vega Scene

Bestill billett her

Billettinntektene fra alle arrangementene søndag 10.03 går uavkortet til NORWACs arbeid i Gaza.

Arrangementet er på engelsk

With: Mahmoud Hamzeh Beshtawi and Liam Monzer Alzafari

 
Humans are reasonable and civilised
We Human Animals are storytellers

 

Reclamation and Empowerment: In embracing the term 'Human animal,' originally coined by an IOF minister, we, as two Palestinians, embark on a transformative journey to seize control of a historically weaponized expression. This term, deployed as a dehumanising tool, has served as a pretext for the oppressive forces to justify the violence inflicted upon the Palestinian body. This strategic dehumanisation is not novel; its historical roots run deep within the occupation's textbook.

 

Our objective transcends a mere linguistic shift; it is a profound endeavour to strip the word of its derogatory connotations and serve it as a reminder for the silent “civilised humanity”, we infuse it with newfound power — a power that resonates with empowerment, solidarity, and a shared sense of endearment within our resilient that is loud and clear in the Palestinian heritage. We assert that 'human animals' are not mere statistics; rather, they are storytellers of their own unique narratives.

 

By redefining this term, we aim to dismantle its oppressive history with its variation and reconstruct it as a vehicle for our collective narrative, one that emphasises our shared humanity. In doing so, we reclaim our agency as individuals, resisting reduction to mere numbers and asserting our role as architects of our stories and champions of a dignified existence."

 

About:

In the name of the most Merciful, the Compassionate. At times of individual inflation, bios are very valid hence not everyone is the hero of their own story, but we try, and the number of our attempts are:
 

8630756 MAHMOUD HAMZEH BESHTAWI from occupied Akka is a filmmaker and multidisciplinary artist based in Brussels.
 

5614660 LIAM MONZER ALZAFARI from occupied Haifa is a scenographer based in Oslo.

HUMAN ANIMALS
Imagining Liberation

IMAGINING LIBERATION

SØNDAG 10.03, kl 13.–14.00

Teatersalen Vega Scene

Bestill billett her

Billettinntektene fra alle arrangementene søndag 10.03 går uavkortet til NORWACs arbeid i Gaza.

Arrangementet er på engelsk

By and with film director Dalia Al-Kury

  

Film director Dalia Al-Kury will run a screening of her experiments in imagining a Free and liberated Palestine, as part of her PhD research at the Norwegian Film School. The screening will be followed by a workshop with a collective meditation for the audience to dream and imagine their own version of liberation and justice. 

 

Imagining Liberation is Al-Kury’s base to investigate film methodologies in the cross between fiction and documentary. My interest in staging simulated past, to staging speculation on futures, comes from a deep frustration with the lack of films imagining a place where the victims of wars today actually truimph. Both practices – staging in documentary and Speculative fiction – are deeply rooted in pausing the question «what if» to offer another possible world or narratives. Al Kury’s work will be combining these schools and finding her own voice. She’s interested in using the documentary approach not as a way of documenting a reality, but a way of commanding reality through active and radical imagining of justice and accountability.

 

To do that, Al-Kury’s been working on creating scenes that imagine a main character’s confrontation with a free and liberated Palestine. She refers to the scenes as vignetters or tableaux as they are not connected by one plot but are rather subplots exploring a meta narrative.  These vignettes will stand as Al-Kury’s final delivery, and they will allow her to investigate the aesthetics of «futuring» reality using critical self-fabulations. It will also explore the ethics of representation in shifting power dynamics between oppressed and oppressor. By refering to her visual work, she will be able to clarify what is staged, what is subverted, what is decolonized and what is needed to create a type of catharsis and dignity in this type of visionary work. 

 

About:

DALIA AL-KURY is an acclaimed film director whose work navigates cross-genre storytelling. Her films explore the resilience and political unconscious of the everyday hero in the Arab World. In addition to her rich practical experience, Dalia is well-grounded in academic study; she holds an MA from Goldsmiths, University of London, and is currently a PhD candidate at the Norwegian Film School. 

I LOVE GAZA

SØNDAG 10.03, kl 16.00–17.00

Teatersalen Vega Scene

Bestill billett her

 

Billettinntektene fra alle arrangementene søndag 10.03 går uavkortet til NORWACs arbeid i Gaza.

Motforestillingers Marius Kolbenstvedt og Vibeke Harper avslutter årets program med hvert sitt personlige arbeid. Det blir en poetisk og musikalsk hyllest til kunsten, håpet 

– og det palestinske folkets utholdenhet.

Den palestinske scenekunstneren Ali Abu Yassin var invitert til å vise teaterforestillingen The Photographer av Atef Abu Saif under årets festival. Men han bor i Gaza, har mistet både hjem og flere slektninger, og er nå internt fordrevet. 

Vi har ikke myndighet til å hente ham ut av det helvete han befinner seg i, eller å sende sårt tiltrengt nødhjelp inn til ham. Men vi kan sørge for at Israel ikke lykkes i å stilne stemmen hans fullstendig: Vi avslutter festivalprogrammet med å lese en nyskrevet tekst av ham.

Ali Abu Yassin får siste ord, fremført av skuespiller Kyrre Hellum.

Med: Marius Kolbenstvedt, Vibeke Harper, Rolf Erik Nystrøm, Saleh Mahfoud, Kari Svendsen og Kyrre Hellum.

– HVIS ORDENE MINE: Om å gå i dialog med palestinske poeter.

Av og med Marius Kolbenstvedt.

Tekster av Dareen Tatour, Taha Mohammed Ali, Ghayath Almadoun, Mosab Abu Taha og Marius Kolbenstvedt.

Musikk: Julian Skar, Tze Yeung Ho, Bjørn Bolstad Skjelbred, Marius Kolbenstvedt.

Hvis ordene mine kunne stoppe dette.


Hvis ordene mine kunne stå i veien for en bombe, en drone,

eller en enkelt kule.


Hvis ordene mine kunne stoppe dette


Hvis ordene mine kunne stå i veien for en bombe, en drone,

eller en enkelt kule.

Så ville jeg legge dem ved føttene til hvert eneste barn i Gaza        

– Rafeef Ziadah

– ANGEL OF ABSENCE: Manifest of Solidarity and Survival 

Av og med Vibeke Harper, i samarbeid med Rolf Erik Nystrøm og Saleh Mahfoud. Og Kari Svendsen.

Musikk: Jonas Corell, Rolf Erik Nystrøm og Saleh Mahfoud

Med dikt av blant andre Erik Bye, Rudolf Nilsen, Atef Abu Saif

Den lange veien gjennom ørkenen,

til Gaza. Med englevinger i bagasjen

og bjørneklo i hjertet.

Om:

MARIUS KOLBENSTVEDT er skuespiller og regissør, og co-kunstnerisk leder for Motforestillinger. 

 

VIBEKE HARPER er kunstner og oversetter, og co-kunstnerisk leder for Motforestillinger.

 

ROLF ERIK NYSTRØM er en av de ledende saksofonistene innen samtidsmusikk og improvisasjon i Norge og internasjonalt. 

SALEH MAHFOUD er musiker.

KARI SVENDSEN er musiker.

KYRRE HELLUM er skuespiller og ansatt ved Det norske teatret.

bottom of page