top of page

NAKBA 72

Artistic Solidarity with Palestinian Resistance

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nakba er det arabiske ordet for "katastrofe"

og betegnelsen på fordrivelsen av over 750 000 palestinere da Israel etablerte seg selv som stat 14. mai 1948.

15. mai hvert år markerer palestinere, aktivister og kunstnere verden over Nakbaen.

 

Den israelske regjeringen annonserte nylig at de akter å annektere store deler av Vestbredden 1. juli i år.

MOTforestillinger mener det nå er ekstra viktig å vise solidaritet med det palestinske folket,

og vise motstand mot de israelske bruddene på folkeretten og okkupasjonen av Palestina.

Vi markerer Nakbadagen med en kunstnerdugnad, i solidaritet med våre palestinske kollegaer

som lever under okkupasjon, bak blokade og med apartheid.

Med:

Mohammed Alhabbash, Rima Alhabbash, Walaa Aljassem, Jamal El Attris, Zeina Bali, Motaz Habbash, Gisle Hass,

Frank Havrøy, Vibeke Harper, Line Khateeb, Marius Kolbenstvedt, Ingrid Mortensen, Mohammed Moussa,

Terje Skonseng Naudeer, Rolf-Erik Nystrøm, Nina Ossavy, Terje Ranes, Benjamin Lønne Røsler, Atef Abu Saif,

Mustafa Sheta, Ahmed Tobasi, Juliana Venter, Einat Weizman.


Arrangementet er tilgjengelig for alle uten kostnad,

men vi oppfordrer til å vippse etter ønske og evne til NORWAC, for å støtte deres arbeid i Gaza.

Vipps nr 126863

 



PROGRAM:

(English below)


17.00: VELKOMMEN

ved Marius Kolbenstvedt og Vibeke Harper

FRIGJØRINGSSALME av Samah Sabawi
gjendiktet og lest av Vibeke Harper

17.10: NORWACs arbeid i Palestina og om COVID-19 respons i Gaza

ved Marit Lieng og Solveig Øiestad

17.20: Stopp annektering av Vestbredden
Appell fra Palestinakomiteen i Norge, ved Kathrine Jensen

17.25: A Tribute to Yarmouk

av og med Walaa Aljasem
Kuratert av SPACE

17.45:NAKBALESNINGER PÅ NORSK:
Fra Kanafani til Kanazi, fra Tuqan til Tatour
Gjendiktet av Vibeke Harper

Skuespiller Terje Ranes leser:
APPELSINLANDET av Ghassan Kanafani
I NØDSFALL av Lena Khalaf Tuffaha

Skuespiller Nina Ossavy leser:
UDØDELIG av Fadwa Tuqan
NAKBA av Lena Khalaf Tuffaha

Skuespiller Gisle Hass leser :
I EKSILETS ØRKEN av Jabra Ibrahim Jabra
VI BLIR HER av Tawfik Zayyad

Skuespiller Ingrid S. Mortensen leser:
HYMNE TIL KVINNEN av Dareen Tatour
VED ANKOMST av Lena Khalaf Tuffaha

Skuespiller Terje Skonseng Naudeer leser:
ID-KORT av Mahmoud Darwish
NAKBA av Remi Kanazi

18.15: Intifadasanger fra Gaza 

musikk av og samtale med Mohammed Alhabbash og Rima Alhabbash i Gaza.
Kuratert av Det er hardt å være araber.

18.30: Gaza Poets Society og samlesing
Dikt av Mohammed Moussa (Gaza Poets Society) leses på originalspråket av poeten selv,

på norsk av Benjamin Lønne Røsler.
Gjendiktet av Vibeke Harper

18.50: REQUIEM FOR RAQQA av Jehan Bseiso
Tonesatt og fremført av musikerne Juliana Venter og Rolf-Erik Nystrøm

19.00: Freedom Theatre i Jenin
Samtale med Ahmed Tobasi og Mustafa Sheta, ledere ved teatret

19.15: Return To Palestine
Dokumentasjonsvideo av teaterforestilling av og med The Freedom Theatre

19.50: KORONADAGBOK FRA PALESTINA

av Vibeke Harper
Utdrag leses av Terje Skonseng Naudeer, Terje Ranes og Benjamin Lønne Røsler.

20.00: Tribute til poeten Yahya Hassan
Musikerne Juliana Venter, Rolf-Erik Nystrøm, Frank Havrøy og Marius Kolbenstvedt

har tonesatt og fremfører diktet BARNDOM av Yahya Hassan.

20.15: Ongoing Nakba
Utdrag fra den digitale versjonen av Okkupasjonens fanger og work-in-progress skisse av 99,9% Convicted.
Samtale med dramatiker og skuespiller Einat Weizman

20.40: Samlesing
Dikt av poet Dareen Tatour (Reineh) leses på originalspråket av poeten selv,

på norsk av Ingrid S. Mortensen.
Gjendiktet av Vibeke Harper


20.55: DRA av Zaina Alsous
Fremført av Marius Kolbenstvedt,

gjendiktet av Vibeke Harper

STØTT PALESTINERES RETT TIL Å EKSISTERE
– BOIKOTT ISRAEL

 


––––––––––––––––––––––––––

PROGRAM:
 

17.00: WELCOME 

by Marius Kolbenstvedt og Vibeke Harper

LIBERATION ANTHEM by Samah Sabawi
Translated and read by Vibeke Harper

17.10: NORWACs work in Palestine, and about COVID-19 respons in Gaza

Presented by Marit Lieng and Solveig Øiestad

17.20: Stop the annexation of the West-bank
Appeal from the Palestine committee of Norway, by Kathrine Jensen

17.25: A Tribute to Yarmouk

by Walaa Aljasem
Curated by SPACE

17.45: NAKBAREADINGS IN NORWEGIAN:
From Kanafani to Kanazi, from Tuqan to Tatour
Translated by Vibeke Harper

Actor Terje Ranes reads:
LAND OF ORANGES Ghassan Kanafani
IN CASE OF EMERGENCY av Lena Khalaf Tuffaha

Actor Nina Ossavy reads:
EVER ALIVE av Fadwa Tuqan
NAKBA av Lena Khalaf Tuffaha

Actor Gisle Hass reads:
IN THE DESERTS OF EXILE av Jabra Ibrahim Jabra
HERE WE WILL STAY av Tawfik Zayyad

Actor Ingrid S. Mortensen reads:
ODE TO WOMEN av Dareen Tatour
UPON ARRIVAL av Lena Khalaf Tuffaha

Actor Terje Skonseng Naudeer reads:
ID-CARD av Mahmoud Darwish
NAKBA av Remi Kanazi

18.15: Intifadasongs from Gaza 

music and conversation with Mohammed Alhabbash and Rima Alhabbash in Gaza
Curated by It´s hard to be an Arab

18.30: Gaza Poets Society and co-reading
The poet Mohammed Moussa (Gaza Poets Society) reads his own poems in the original language,

actor Benjamin Lønne Røsler reads in Norwegian.

Translated by Vibeke Harper

18.50: REQUIEM FOR RAQQA by Jehan Bseiso
Performed by musicians Juliana Venter and Rolf-Erik Nystrøm

19.00: Freedom Theatre in Jenin
Conversation with Ahmed Tobasi og Mustafa Sheta, leaders of the theatre

19.15: Return To Palestine
Theatreperformance by The Freedom Theatre

19.50: CORONA DIARY FROM PALESTINE

by Vibeke Harper
Reading of excerpts by Terje Skonseng Naudeer, Terje Ranes og Benjamin Lønne Røsler.

20.00: Tribute to the poet Yahya Hassan
Performed by musicians Juliana Venter, Rolf-Erik Nystrøm, Frank Havrøy and Marius Kolbenstvedt

20.15: Ongoing Nakba
Excerpts from Prisoners of Occupation and work-in-progress sketch of 99,9% Convicted.
Conversation with playwright and actor Einat Weizman

20.40: Co-reading
The poet Dareen Tatour (Reineh) reads her poems in the original language,

actor Ingrid S. Mortensen reads it in Norwegian.
Translated by Vibeke Harper

20.55: LEAVE by Zaina Alsous
Read by Marius Kolbenstvedt

translated by Vibeke Harper

SUPPORT PALESTINIANS RIGHT TO EXIST
– BOYCOTT ISRAEL

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page