top of page

 

MOTforestillinger V

Søndag 28. oktober 2018
Nedjma, Litteraturhuset i Oslo
Billetter koster 120 kr (hele dagen)
kjøpes i døren eller med Vipps til 41238458

Festivalen er støttet av Fritt Ord

Kl.12.00: Åpning

Etter Aleppo av Jehan Bseiso (gjendiktet av Vibeke Harper)

– lest av Marius Kolbenstvedt

Arrangørenes tale – Vibeke Harper

 

Kl. 12.10-13.00: Kunstnerpresentasjon – Anas Salameh

Visning av bilder og lesning av tekster tilknyttet bildene

– oversatt av Vibeke Harper, lest av skuespiller Bjørn Moan

Samtale med billedkunstner Anas Salameh, ledet av Hilde Maisey (daglig leder, TrAP)  

Spørsmål fra salen

 

15 min pause

 

Kl.13.15-13.40: Lesninger – Kunst på flukt

(Gjestekurator: Motaz al Habbash/Det er hardt å være araber)

Fra eksilet – Smil – Si til henne

skrevet og lest av Hassan Kassas 

med musiker William Noroian Rodrick

Kl.13.40-13.55: Poeten Dareen Tatour

 

En poet i fengsel av Dareen Tatour

– gjendiktet og lest av Marius Kolbenstvedt

Kortfilm om Dareen Tatour, av Motaz al Habbash

Videohilsen fra Dareen Tatour

oversatt til norsk av Linda Kjosaas 

5 min pause

 

Kl.14.00-14.30: Kunstprosjektet Her og Der
Presentasjon av kunstprosjektet Her og Der av Marie Skeie og Motaz al Habbash

Spørsmål fra salen

 

15 min pause

Kl. 14.45-15.00: Eurovision i Israel – Umusikalsk å spille i Tel Aviv?
Presentasjon av kampanjen Boikott Eurovision 2019 i Israel

ved Øystein Grønning, leder for AKULBI og nestleder i Palestinakomiteen i Norge

 

 

Kl.15.00-15.20: Lesning – Utryddelser

 

Gull (utdrag) av Tadeusz Roszewicz

– gjendiktet av Agnes Banach lest av skuespiller Kyrre Hellum 

 

Exodus av Taha Muhammad Ali

– gjendiktet av Marius Kolbenstvedt, lest av skuespiller Terje Ranes

 

Dette vet vi allerede av Tariq Luthun

– gjendiktet av Marius Kolbenstvedt, lest av skuespiller Terje Ranes

 

Ditt Nakba, og mitt av Ramzy Baroud

– gjendiktet av Marius Kolbenstvedt, lest av skuespiller Kyrre Hellum

Til Gaza fra diasporaen av Jehan Bseiso

– gjendiktet av Vibeke Harper, lest av Johannes Joner

10 min pause

Kl.15.30-16.30: Veien til Tårnet

Filmskaper/animatør Mads Grorud viser bakom-materiale og filmklipp fra sin nye animasjonsfilm Tårnet

I samtale med Truls Lie (redaktør Ny Tid og Modern Times Review)

Spørsmål fra salen

30 minutters pause

 

Kl.17.00-18.00: Lesninger – poeten Suheir Hammad

Det jeg vil

(gjendiktet av Vibeke Harper)

TED-talk av Suheir Hammad (utdrag)

– fremført av skuespiller Henriette Blakstad.

E dokker klar til å bestille? – knekk (i klaser)

– gjendiktet og lest av dramatiker Siri Broch Johanssen

 

brudd og beirut – bleke og blødende – Taxi

– gjendiktet og lest av forfatter Amalie Kasin Lerstang

Land – Kjærlighetsdikt

(gjendiktet av Marius Kolbenstvedt)

– gitarist/sanger Oddrun Lilja Jonsdottir

...................................................................................................

ENGLISH

MOTforestillinger V

Sunday 28th October 2018
Nedjma, Litteraturhuset in Oslo

The festival is sponsored by Fritt Ord.

Kl.12.00: Opening

After Aleppo by Jehan Bseiso (translated into Norwegian by Vibeke Harper) 

– read by Marius Kolbenstvedt

Organisers speech – Vibeke Harper

Kl. 12.10-13.00: Artist presentation – Anas Salameh

Screening of Salamehs work, reading of his texts connected to the drawings

– translated into Norwegian by Vibeke Harper, read by actor Bjørn Moan 

Artist conversation with Q&A

 

15 min break

 

Kl.13.15-13.40: Reading – Art in flight 

Guest-curator Motaz Habbash/Det er hardt å være araber

Author Hassan Kassas + musician

 

Kl.13.40-13.55: The poet Dareen Tatour

A Poet Behind Bars by Dareen Tatour – translated and read by Marius Kolbenstvedt

Shortfilm made by Motaz Habbash

 

5 min pause

 

Kl.14.00-14.30: Artproject presentation – Her og Der
Presentation of the art project Her og Der, by Marie Skeie og Motaz Habbash

With Q&A

15 min break

 

Kl. 14.45-15.00: Eurovision in Israel – It's out of tune to play in Tel Aviv
Presentation of the campagne Boycott Eurovision 2019 in Israel

by Øystein Grønning, AKULBI

Kl.15.00-15.20: Reading – Extinctions

 

Gull (excerpt) by Tadeus Roszewicz

– read by actor Kyrre Hellum 

Exodus by Taha muhammad Ali

– translated by Marius Kolbenstvedt, read by Terje Ranes

Dette vet vi allerede by Tariq Luthun

– translated by Marius Kolbenstvedt, read by Terje Ranes

Ditt Nakba, og mitt by Ramzy Baroud

– translated by Marius Kolbenstvedt, read by Kyrre Hellum

 

To Gaza from the Diaspora by Johan Bseiso

– translated by Vibeke Harper, read by Johannes Joner

10 min break

Kl.15.30-16.30: The Making of – The Tower

Director/animator Mats Grorud brings "behind the scenes"-material and clips

from his new animation-film The Tower,

In conversation with Truls Lie (Editor for Ny Tid oand Modern Times Review)

Q&A

 

30 min break

 

Kl.17.00-18.00: Reading – The poet Suheir Hammad

Ted-talk by Suheir Hammad

– translated and performed by actor Henriette Blakstad.

May I take your order og Break (clustered)

– translated and read by playwright Siri Broch Johanssen

 

Broken and BeirutBleached and BleedingThe necklace og Taxi

– translated and read by author Amalie Kassin Lerstang

Land and Kjærlighetsdikt (translated by Marius Kolbenstvedt)

– performed by singer/musician Oddrun Lilja Jonsdottir

bottom of page