top of page
Search
  • Writer's pictureMotforestillinger

En tsunami av solidaritet

Hvordan holde teaterdriften i gang når medarbeiderne dine brått forsvinner?
Ikke får du vite hvorfor, eller hvor lenge de blir borte. Nattesøvnen hakkes i stykker av militærraid, arrestasjoner av venner og bekjente, eller at en av dine teaterelever blir drept. Arbeidsdagen fortoner seg trolig som litt krevende.

Til tross for disse "utfordringene", holder The Freedom Theatre stand. Det har de gjort helt fra dagen teatret og teaterskolen ble grunnlagt i 2006, midt i ruinene etter den israelske hærens utradering av Jenin flyktningleir i 2002. De praktiserer sumud – arabisk for standhaftighet. Men selv de mest standhaftige trenger en hjelpende hånd til å holde lyset når mørket herjer som verst.
The Freedom Theatre I Jenin, Juliano Mer-Khamis og Zakaria Zubeidi
The Freedom Theatre i Jenin flyktningleir, Vestbredden, Palesitna. Grunnlagt i 2006 av Juliano Mer-Khamis og Zakaria Zubeidi.The Freedom Theatres styreleder, Bilal Al Sadi, ble arrestert og satt i israelsk administrativ forvaring 11. september 2022. Han sitter fremdeles fengslet uten anklager eller dom, og får ikke mulighet til å prøve sin sak i en rettssal. 30. januar skjedde det samme med Yahya Zubeidi – medlem av teatrets generalforsamling, og bror til Zakaria Zubeidi – en av teatrets grunnleggere og første daglige leder, forøvrig fengslet siden 2019. Bilal Al Sadi og Yahya Zubeidi er to av rundt 850 palestinske politiske fanger i israelsk fengsel. Rundt 150 av disse er barn.


I oktober startet Motforestillinger og HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival et opprop (gjengitt i sin helhet under, med underskrifter), til støtte for vår felles samarbeidspartner: Oppropet var stilet til utenriksminister Anniken Huitfeldt og kultur- og inkluderingsminister Anette Trettebergstuen, kravet var at de begge gjør en reell innsats for at palestinske politiske fanger generelt, og Bilal Al Sadi spesielt, blir løslatt umiddelbart, og at de legger press på sine israelske kollegaer slik at Israels systematiske bruk av administrativ varetekt opphører.


Motforestillinger, HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival, Utenriksdepartementet, Vibeke Harper, Marius Kolbenstvedt, Ketil Magnussen.
Overrekkelse av opprop til KUD og UD. Tusen takk til UDs Ulrik Tetzschner for dokumentasjon

Responsen fra det norske scenekunstfeltet var rørende. Det var som en tsunami av solidaritet: 80 organisasjoner, institusjoner og kompanier stilte seg bak oppropet, og 558 enkeltpersoner signerte nettkampanjen. Kampanjen fikk sin endelige slutt i dag, fredag 10. februar, da vi overrakte samtlige underskrifter til statssekretærene Gry Haugsbakken, Kulturdepartementet, og Erling Rimestad, Utenriksdepartementet. I tillegg stilte Utenriksdepartementets Signe Ihlen Tønsberg, fra seksjon for menneskerettigheter, demokrati og likestilling, og Hilde Haraldstad, spesialutsending til Midtøsten. Møtet var hyggelig, vi ble grundig lyttet til, og vi fikk også noen gode råd som vi tar med oss i videre arbeid.


Tusen takk til alle som stilte seg bak oppropet. Kampanjen er avsluttet, men kampen fortsetter.

Storpolitikken kan lett få en til å kjenne seg liten og avmektig. Hvor skulle vi vende oss, om vi ikke hadde kunsten og fellesskapet?


The Freedom Theatre, Motforestillinger, HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival, Vibeke Harper, Marius Kolbenstvedt, Ketil Magnussen, Mustafa Sheta, Ahmed Tobasi, Bilal Al Sadi
Mappe til utenriksministeren: Personlig brev, kontaktinformasjon til The Freedom Theatres daglige leder, opprop og ytterligere informasjon om situasjonen i Palestina.Yahya Zubeidi, The Freedom Theatre
Yahya Zubeidi, medlem av The Freedom Theatre generalforsamling

The Freedom Theatre, Motforestillinger, HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival. Vibeke Harper, Marius Kolbenstvedt, Ketil Magnussen
Bilal Al Sadi, styreleder ved The Freedom Theatre. I israelsk administrativ varetekt siden 11.09.22.

OPPROP:

LØSLAT BILAL AL SADI, THE FREEDOM THATRE I JENINS STYRELEDER


Til utenriksminister Anniken Huitfeldt og
kultur- og inkluderingsminister Anette Trettebergstuen

11. september i 2022 ble Bilal Al-Sadi, styreleder ved The Freedom Theatre i Jenin, Palestina, arrestert på Za’atara – et av de mange israelske militærsjekkpunktene på Vestbredden. Al-Sadi var på vei tilbake til Jenin sammen med teatrets daglige leder Mustafa Sheta, etter et møte med den palestinske kulturministeren Atef Abu Saif i Ramallah, da bilen deres ble stanset av israelske soldater. Al-Sadi er dømt til seks måneders administrativ forvaring, uten anklager eller rettssak. Dette er åpenbare brudd på hans grunnleggende menneskerettigheter, og bryter med internasjonal lovgivning.

Arrestasjonen føyer seg inn i en lang rekke lignende angrep på The Freedom Theatre: Helt siden teatret åpnet i 2006 har flere av deres ansatte og styremedlemmer blitt arrestert og satt i administrativ forvaring. Al-Sadi har vært en del av The Freedom Theatre gjennom mange år, og arrestasjonen i september er ikke hans første; han tilbragte seks måneder i israelsk militærfengsel i 2016. Også da uten anklager og rettssak.

Administrativ forvaring er et strategisk verktøy Israel benytter for å fengsle palestinere som ikke har begått lovbrudd, men som staten ser seg best tjent med å fjerne fra det palestinske sivilsamfunnet. Særlig utsatt er studenter, journalister, menneskerettighetsaktivister, advokater, kunstnere og kulturarbeidere: Når viktige samfunnsbyggere blir fengslet, forsinker – eller i verste fall lammer – dette naturlig nok utviklingen og arbeidet de var i gang med. Det er dog viktig å påpeke det ikke utelukkende rammer de nevnte yrkesgruppene; kvinner og menn, barn og eldre, fra alle deler av det palestinske samfunnet sitter i dag i israelsk administrativ forvaring uten anklage eller dom.

Israel har blitt kritisert for bruken av administrativ forvaring fra både internasjonalt og norsk hold gjennom flere tiår. En rekke FN-eksperter fordømte praksisen 19.oktober i 2022 og påpekte at det nå er 820 palestinere i administrativ forvaring, uten en rettskraftig dom. Det er det høyeste antallet på flere tiår. Vi forventer at Norge følger opp sin uttalte kritikk med et krav om at denne praksisen opphører.

Bilal Al-Sadi har ikke blitt anklaget for noen lovbrudd. Han er et respektert medlem av lokalsamfunnet i Jenin flyktningleir, hvor han er født og bosatt, og er en svært viktig bidragsyter til driften av The Freedom Theatre.

Vi krever at norske myndigheter tar til motmæle mot Israels målrettede angrep på palestinske kunstnere og kulturarbeidere. Vi forventer at vår utenriksminister taler Bilal Al-Sadis sak og krever umiddelbar løslatelse av den urettmessige fengslede kulturarbeideren og andre palestinere i tilsvarende situasjon. Vi forventer også at kulturminister Trettebergstuen legger sterkt press på sin israelske kollega, med mål om at de systematiske arrestasjonene av palestinske kunstnere og kulturarbeidere vil opphøre.

Vi forventer handling.

Med hilsen


Motforestillinger (initiativtaker)

HUMAN Internasjonale dokumentarfilmfestival (initiativtaker)

Palestinakomiteen

Safemuse

Freemuse

Norsk Folkehjelp

Fagforbundet Teater og Scene

Nationaltheatret

Den Norske Opera og Ballett

Teatret Vårt

Det Norske Teatret

Hålogaland teater

Teater Innlandet

Haugesund teater

Nordic Black Theatre

Det Vestnorske Teatret

Dansens Hus

Kulturkirken Jakob

Rosendal teater

Black Box

BIT Teatergarasjen

Østfold Internasjonale Teater

Kilden teater- og konserthus

Dramatikerforbundet

Vega Scene

Oslo Nye Teater

Fyllingsdalen teater

Rådsstua teaterhus

Grenland Friteater

Unge Viken Teater

Brageteatret

Det Andre Teatret

Melahuset

Tou Scene

Davvi Senter for scenekunst

DansiT

Propellen Teater

TraP Trans cultural Arts Production

Masahat for Arab Culture in Exile

De Utvalgte

NOOR Produksjoner

Ferske Scener

Skeleton Coast

Nordting

Teater Fusentast

Panter tanter produksjoner

Impure Company

Carte Blanche

Mia Habib Productions

Fram Kunstfestival

Vårscenefest

Teaterfestivalen i Fjaler

Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

Stamsund Internasjonale Teaterfestival

Nordlysfestivalen

Go figure!

Høstscena festival i Ålesund

Tromsø internasjonale filmfestival

Bergen Internasjonale Filmfestival

Hvitsten Salong

Elle Sofe Company

Dans i Trøndelag

Teatervitenskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB

Drama og Teater ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU, v/ Ine Therese Berg,

Nils C.Hamsund Boberg, Kathy Barolsky og Lene Helland Rønningen

Annex Kunstnergruppe

Norsk landskapsteater

Fakta Morgana

Fellesutvalget for Palestina

Rød Ungdom

AUF

Sosialistisk Ungdom

LO Oslo

Moriabevegelsen

Stjørdal SV

Palestinakomiteen Østfold

Palestinakomiteen Drammen og omegn

Forsvar Folkeretten

Akulbi

Kfuk Kfum Global

Ytterligere informasjon om The Freedom Theatre

og arrestasjonene av Bilal Al Sadi (11. september 2022) og Yahya Zubeidi (30. januar 2023):

89 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page