top of page

SKUESPILLEREN SOM MOTSTANDSVERKTØY

Workshop med The Freedom Theatre

Jenin, Palestina

 

 

 

Når: Onsdag 8. mars, kl 10.00–16.00

Hvor: Teatersalen, Vega Scene, Oslo

Med: Ahmed Tobasi,

skuespiller, regissør, dramatiker,

og kunstnerisk leder for

The Freedom Theatre

Påmelding: Norsk Skuespillersenter

I samarbeid med Norsk Skuespillersenter.

Støttet av Fritt Ord og Norsk Kulturråd. 

Logo-Freedom-Theatre-03.png

Ahmed Tobasi og The Freedom Theatre i Jenin har siden 2006 brukt teater som et ledd i motstandskampen mot den israelske okkupasjonsmakten. Deres erfaringer, metoder og personlige mot gir inspirasjon til hvordan bruke din skuespillerkunst aktivt i de kampene du selv vil kjempe i din samtid, i din kontekst, enten kampen gjelder feminisme, menneskerettigheter, sosial ulikhet, rasisme, klima, flyktningpolitikk, ytringsfrihet, utenforskap, mangfold, overvåkning, LGTB-rettigheter eller andre spørsmål.

Innledningsvis holder Tobasi et foredrag om The Freedom Theatres arbeid lokalt, nasjonalt og globalt. Han forteller også om sin egen vei, fra væpnet opprør, via fengsling og tortur, til skuespillerutdannelse og kulturell motstandskamp.

Med utgangspunkt i deltakernes erfaringer og perspektiver, utforskes metoder for å transformere urett til endring.

Lekenhet er et sentralt begrep i metoden. Lek forstått som en grunnleggende nysgjerrighet etter å forstå, eksperimentere med og utfordre realitetene, gjennom kreativitet og forestillingsevne. Gjennom kunstnerisk lek lærer vi å dekonstruere undertrykkende strukturer i vår egen hverdag, og gjøre dem mer håndgripelige og tydeligere. Dette er det første og kanskje viktigste steget for å kunne skape endring. 

Tobasi har lang erfaring i å forme dokumentarbasert eller selvbiografisk materiale til sceniske fortellinger som tydeliggjør hvordan opplevd maktmisbruk kan snus til motstand og håp.

bottom of page