top of page

REVOLUSJONENS LØFTE

Dokumentarteater av Ahmed Tobasi & Zoe Lafferty 

The Freedom Theatre & Artists on The Frontline

Lørdag 11.mars:  18.00–19.30

Søndag 12.mars: 18.–19.30

Teatersalen, Vega Scene, Oslo

Billetter : Vega Scene

Iscenesatt lesning av Motforestillinger / The Freedom Theatre, med både norske skuespillere og palestinske Ahmed Tobasi og Rania Elias, som spiller seg selv.

Oversatt til norsk av Vibeke Harper og Marius Kolbenstvedt

 

Med: Ahmed Tobasi, Rania Elias, Anna Dworak, Gisle Hass, Kyrre Hellum, Fredrik Høyer, Marius Kolbenstvedt, Benjamin Lønne-Røsler, Ingrid Mortensen, Håkon Vassvik, Trine Wiggen 

 

Støttet av Fritt Ord, FFUK og Norsk Kulturråd

 

Revolusjonens løfte er en feiring av kulturell motstand – og en demonstrasjon av håp i praksis. Rammefortellingen er etableringen av The Freedom Theatre i Jenin flyktningleir. Teateret ble bygget i 2006 på ruinene etter den israelske hærens rasering av Jenin flyktningleir under andre intifada (2002). Zakaria Zubeidi var en ledende frihetskjemper som la ned våpnene til fordel for kulturell motstand. Sammen med israelsk/palestinske Juliano Mer-Khamis grunnla han The Freedom Theatre.

Ukentlig arresteres både barn og voksne under de israelske raidene av byer, tettsteder og flyktningleire på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Alle som bor i Jenin flyktningleir har mistet ett eller flere familiemedlemmer, venner, naboer og kollegaer. Bare i 2022 ble 37 barn drept av den israelske hæren, 13 av disse kom fra Jenin. Teatrets styreleder Bilal Al-Sadi har vært i israelsk fengsel siden september 2023, uten anklage eller dom. The Freedom Theatres program for barn gir et nødvendig frirom, teaterskolen for unge gir dem en utdannelse og fremtidsutsikter. Det handler om å holde fast på håpet. Og troen på kunstens kraft.

Gjennom en kollasj av personlige monologer blir vi vitner til den israelske okkupasjonens brutale absurditeter, strategiske fragmentering av palestinsk identitet, grove brudd på grunnleggende menneskerettigheter, og talløse forsøk på å stilne og sensurere palestinske stemmer. Stykket er en naken beretning om situasjonen i Palestina/Israel sett fra palestinske aktivister, kunstnere og kulturarbeideres ståsted. Samtidig eksponeres makthaveres frykt for å miste kontrollen over narrativet. Mot dette konkrete bakteppet blir grunnleggende, menneskelige spørsmål stående i relieff: Hva gjør livet verdt å leve, hva knytter oss sammen, og med hvilke midler skal vi kjempe for retten til å eksistere?

Les mere om The Revolution's Promise, The Freedom Theatre og Artists on The Frontline.

bottom of page