top of page
Search
  • Writer's pictureMotforestillinger

MOFO på HUMAN 23 – It's a Wrap!

Updated: Nov 2, 2023

Vårens vakre eventyr på Vega Scene og HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival er vel overstått. Workshop, foredrag, samtaler, filmvisninger og teaterforestilling ... Tusen hjertelig takk til gjester, deltakere, samarbeidspartnere og – ikke minst – til publikum. Det ble en god uke.The Freedom Theatre i Jenin

Hovedfokus for MOFO på HUMAN 23 var The Freedom Theatre i Jenin flyktningleir Palestina. Dokumentarfilmene Arna's Children (av Juliano Mer-Khamis, 2004) og The Journey of The Others (av Jamie Villareal, 2019) forteller henholdsvis om teatrets spede begynnelse og drømmen om internasjonal turne. Filmvisningenes ettersnakk ble gjennomført i samarbeid med leder for Palestinakomiteen Norge, Line Khateeb.


I august 2022 besøkte vi The Freedom Theatre, og fikk en påminnelse om de daglige utfordringene det palestinske scenekunstfeltet må håndtere på grunn av den israelske okkupasjonen. Se og hør hva daglig leder for teatret, Mustafa Sheta, fortalte om etableringen av teatret i 2006, drapet i på medgrunnleggeren Juliano Mer-Khamis i 2011 – og veien videre etter dette. Sheta understreker hvor viktig solidarisk støtte fra kolleger og venner er for å holde pågangsmotet oppe:


I samarbeid med den engelske dramatikeren Zoe Lafferty (Artists on The Frontline) har Ahmed Tobasi, kunstnerisk leder for The Freedom Theatre skrevet dokumentarteaterstykket The Revolution's Promise. Motforestillingers Vibeke Harper og Marius Kolbenstvedt oversatte stykket, og i samarbeid med Tobasi og The Freedom Theatre hadde vi to iscenesatte lesninger under MOFO på HUMAN 23. Palestinske Ahmed Tobasi og Rania Elias spilte seg selv, mens de norske skuespillerne Anna Dworak, Benjamin Lønne-Røsler, Håkon Vassvik, Ingrid Mortensen, Gisle Hass, Kyrre Hellum og Marius Kolbenstvedt gestaltet de 13 andre rollene i stykket. Teknisk ansvarlig var Linda Nikolaisen.


Etter premieren lørdag 12. mars, ledet dramatiker og forfatter Finn Iunker ettersnakk med Rania Elias og Ahmed Tobasi. Opptak av samtalen blir tilgjengelig på vår youtubekanal i løpet av sommeren.


Les anmeldelsen av stykket i Norsk Shakespearetidsskrift: https://shakespearetidsskrift.no/2023/03/inhumane-handlinger-pa-humanistisk-festival


Revolusjonens løfte er en kollasj av personlige monologer der vi blir vitner til den israelske okkupasjonens brutale absurditeter, strategiske fragmentering av palestinsk identitet, grove brudd på grunnleggende menneskerettigheter, og talløse forsøk på å stilne og sensurere palestinske stemmer. Stykket er en naken beretning om situasjonen i Palestina/Israel sett fra palestinske aktivister, kunstnere og kulturarbeideres ståsted. Samtidig eksponeres makthaveres frykt for å miste kontrollen over narrativet. Mot dette konkrete bakteppet blir grunnleggende, menneskelige spørsmål stående i relieff: Hva gjør livet verdt å leve, hva knytter oss sammen, og med hvilke midler skal vi kjempe for retten til å eksistere?


Se og hør det Tobasi fortalte om The Revolution's Promise, teaterets betydning og kunstens politiske kraft da vi møtte ham i Jenin i august 2022:11. september 2022 ble teatrets styreleder Bilal Al-Sadi arrestert og satt i israelsk administrativ varetekt på ubestemt tid – uten anklager, dom eller mulighet til å forsvare seg i en rettssal. Som reaksjon på dette, startet Motforestillinger og HUMAN et opprop som etter hvert samlet det norske scenekunstfeltet bak et solidarisk krav om umiddelbar løslatelse av vår kollega, og andre kulturarbeidere. I februar ble vi invitert til møte på Utenriksdepartementet, der vi fremla saken og overrakte det signerte oppropet til utenriksministerens og kulturministerens statssekretærer, henholdsvis Erling Rimestad og Gry Haugsbakken.Da vi startet oppropet i slutten av oktober satt rundt 738 palestinere i israelsk administrativ varetekt. I dag, 20. april 2023, har dette økt til 1016 mennesker. Vi savner av våre ministere kommer på banen.


I desember 2022 ga Fagforbundet Teater og Scene The Freedom Theatre solidarisk støtte og


Dramatikerforbundet anerkjente Ahmed Tobasis kunstneriske arbeid og ga ham forbundets Solidaritetsstipend 2023 i april. Les om tildelingen her: https://www.dramatiker.no/aktuelt/ahmed-tobasi-far-dramatikerforbundets-solidaritetsstipend-2023Rania Elias og Jerusalem

Vår andre fine festivalgjest fra Palestina var Rania Elias, tidligere direktør (1998–2022) for Yabous Cultural Centre (Jerusalem), en av de markante aktørene innenfor kulturfeltet i Palestina. Elias kommer fra Betlehem (Vestbredden), men bor i dag i Jerusalem sammen med ektemannen Suheil Khoury (komponist og direktør for Edward Said National Conservatory of Music). Som Vestbredden-palestiner nektes Elias i utgangspunktet å reise til Jerusalem (eller andre steder i området utenfor den israelske separasjonsmuren), men Israel har innvilget henne oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening med ektemannen, som kommer fra Jerusalem. Denne oppholdstillatelsen kan når som helst bli trukket tilbake. Hun og familien har i snart 30 år levd med kontinuerlig trakassering fra israelske myndigheter. Sommeren 2020 ble hun og ektemannen arrestert, avhørt og bøtelagt.

I oktober 2022 ble deres 16 år gamle sønnen Shadi brutalt arrestert en tidlig morgen, banket opp og fengslet i 41 dager. Han sitter nå i husarrest; foreldrene er pålagt å være fangevoktere på vegne av israelske myndigheter. 17. april hadde de den 18. runden i retten for å få husarresten opphevet. Det eneste utfallet var nok en ny oppmøtedato i rettssalen. Elias spilte seg selv i Revolusjonens løfte, og i sin monolog fortalte hun blant annet om den konstante trakasseringen fra israelske myndigheter, og om arrestasjonen av Shadi.

På Vega Scene holdt Rania Elias også foredrag om forholdene for palestinere i Jerusalem, og om den pågående kampen for retten til en nasjonal identitet. Etableringen av Yabous Cultural Centre i 1995 var dels en politisk strategisk handling for å ta til motmæle mot den israelske «slow-transfer»-politikken som søker å presse samtlige palestinere ut av Jerusalem, dels et ønske om å løfte frem Palestinas rike kulturarv og mangfoldige kontemporære kunstscene.

Helt siden 1990-tallet har Elias arbeidet med å bygge en levende arena for palestinsk kunst og kultur i Jerusalem. Dette har satt henne i israelske myndigheters søkelys. I foredraget kontekstualisere hun bakgrunnen for sin rolle i Revolusjonens løfte. Etter foredraget ble det en sterk samtale mellom Elias, Line Khateeb (leder for Palestinakomiteen Norge) og Geir Kjell Andersland (PIM – Kampanjen for palestinske barn i israelske fengsler)


I samarbeid med Line Khateeb og Palestinakomiteen hadde Elias møte med SVs Stortingsgruppe. Dette møtet resulterte i at SVs representant Ingrid Fiskaa tok opp saken om Elias og palestineres uholdbare livsvilkår i Stortinget tirsdag 14.mars. Se Fiskaa legge fram saken fra Storingets talerstol:


Vi venter spent på at utenriksministeren og regjeringen følger opp kritikken overfor Israel. Og ikke minst – at kritikken følges opp med konkret politikk. Som boikott, deinvesteringer og sanksjoner.


I løpet av HUMAN-uken ble tilsammen 13 voksne og 2 barn drept av den israelske hæren i Palestina. Minst 70 palestinere ble skadet. Siste side i manus til Revolusjonens løfte reflekterer at tallene stadig måtte oppdateres utover uken.


Vi åpnet vårt program under HUMAN med workshop for skuespillere i samarbeid med Norsk Skuespillersenter, og avrundet med en samtale om Art as Resistance, Resitance Against Art i samarbeid med Cindy Horst fra PRIO – Centre on Culture and Violent Conflict.

Dagen etter festivalen arrangerte PRIO en sterk samtale om kunst, aktivisme og identitet, mellom kunstner Sara Christoffersen og Ahmed Tobasi. Samtalen ble moderert av Kristian Berg Harpviken, direktør for PRIOs midtøstenavdeling. Hør samtalen her: https://www.prio.org/events/9025


Se Klassekampens artikkel om Rania Elias og Ahmed Tobasi: https://klassekampen.no/artikkel/2023-03-15/slass-for-palestinsk-kultur


Uken på HUMAN og Vega styrket vår tro på at vi – som enkeltmennesker og som kollektiv – gjennom kunst, møter og samtaler kan dytte verden i en mer (med)menneskelig retning. Det er dette som er den virkelige revolusjonen: At jeg våger å møte deg som min likeverdige. At jeg orker å holde fast i blikket ditt, selv når det blir vanskelig. At vi står sammen for like rettigheter, mot urett og overgrep. Samfunnet er ikke et dyr med en egen vilje; det er summen av våre individuelle og kollektive valg.


Vi er i verden sammen. Og sammen kan vi endre alt.

Intet mindre.
Videoklipp fra festivalen og forestillingen lastes opp til vår Youtube-kanal i rykk og napp utover våren og sommeren. Følg oss gjerne for å holde deg oppdatert: https://www.youtube.com/channel/UCXGvQOPJ_C3RPjRyu0ZssOQ


En varm takk til Ketil Magnussen og teamet bak HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival for godt samarbeid, og for muligheten til å vise vårt arbeid i en så viktig sammenheng og ramme som festivalen gir.

Også tusen takk til Vega Scene, Palestinakomiteen Norge, PIM – Kampanjen for palestinske barn i israelske fengsler og PRIO Centre for Culture and Violence Studies.

Og tusen takk til Fagforbundet Teater og Scene for deres støtte til The Freedom Theatre, og til Dramatikerforbundet for tildelingen av Solidaritetsstipendet 2023 til Ahmed Tobasi!
Recent Posts

See All

Comments


bottom of page