top of page

-----------------

DAREEN TATOUR

-----------------

REIS DERE, MITT FOLK, REIS DERE

(gjendiktet av Vibeke Harper)

Reis dere, mitt folk, reis dere.

I Jerusalem kledte jeg mine sår 

pustet mine sorger

og holdt i hånden

hjertet til et arabisk Palestina. 

Jeg vil ikke bøye nakken og underordne meg 

den fredelige løsningen,

aldri senke mitt flagg

før mitt land er fritt. 

Jeg legger alt til side 

og venter 

på en tid som skal komme.

 

Reis dere, mitt folk, reis dere.

Motstå bosetternes plyndringer

og følg så karavanen av martyrer.

Rist av dere skammens grunnlov

som har påtvunget oss ydmykelser, fornedrelser,

og skremt oss fra å gjenvinne

rettferdighet.

De har satt fyr på uskyldige barn.

Hadil henrettet de på gaten.

Drept i fullt dagslys

av en snikskytter.

 

Reis dere, mitt folk, reis dere.

Motstå kolonimaktens nedslakting.

Kast ikke bort tid på koloniherrens agenter blant oss,

de som lenker oss til illusjonen 

om at den fredelige løsningen fins.

Ikke frykt de tvilende stemmene:

Sannheten i ditt hjerte er sterkere,

så lenge du gjør motstand

i et land som har overlevd både herjinger og seire.

 

Hør, Ali kaller på dere fra graven:

Reis dere, mitt opprørske folk.

Skriv om meg, riss meg inn på oud-treet;

Dere er arven jeg etterlater meg.

 

Reis dere, mitt folk, reis dere.

Reis dere, mitt folk, reis dere. 

 

-----------------------------

RESIST, MY PEOPLE, RESIST THEM

(translated by Tariq al Haydar)

Resist, my people, resist them.

In Jerusalem, I dressed my wounds and breathed my sorrows

And carried the soul in my palm

For an Arab Palestine.

I will not succumb to the “peaceful solution,”

Never lower my flags

Until I evict them from my land.

I cast them aside for a coming time.

Resist, my people, resist them.

Resist the settler’s robbery

And follow the caravan of martyrs.

Shred the disgraceful constitution

Which imposed degradation and humiliation

And deterred us from restoring justice.

They burned blameless children;

As for Hadil, they sniped her in public,

Killed her in broad daylight.

Resist, my people, resist them.

Resist the colonialist’s onslaught.

Pay no mind to his agents among us

Who chain us with the peaceful illusion.

Do not fear doubtful tongues;

The truth in your heart is stronger,

As long as you resist in a land

That has lived through raids and victory.

So Ali called from his grave:

Resist, my rebellious people.

Write me as prose on the agarwood;

My remains have you as a response.

Resist, my people, resist them.

Resist, my people, resist them.

bottom of page